Var får man hjälp vid dyslexi?

Dyslexi beror inte på att man är dum eller lat! När man hittar sitt eget sätt att tillägna sig information och utnyttja text, kan studierna och hela livet underlättas på ett betydande sätt.

Hjälpmedel och stödmetoder

Man kan klara sig med läs- och skrivsvårigheter genom att använda olika hjälpmedel och stödmetoder. Hjälpmedel kan till exempel vara bandspelare och inspelningsapparater, datorprogram- och tillämpningar, kameror eller talböcker.

Läs mer på sidan Hjälpmedel

Identifiering

Inlärningssvårigheter kan utredas av olika sakkunniga såsom speciallärare, talterapeuter, psykologer och neuropsykologer.

Läs mera på sidan Dyslexiutredning

Habilitering

Målet med habiliteringen är att stärka individens förmåga att klara sig och att främja individens likvärdiga möjligheter. I Finland har ansvaret för habiliteringen delats upp mellan flera olika aktörer. Specialundervisningen ansvarar vanligtvis för stöd och habilitering vid inlärningssvårigheter inomden grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning. Däremot berättigar läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningssvårigheter hos vuxna sällan till habilitering som samhället erbjuder.

Råd och anvisningar om habiliteringsalternativ och ansökan om habilitering får man bland annat från:

  • Hälsovårdscentralen
  • FPA:s kontor
  • Företagshälsovården
  • Det egna arbetspensionsförsäkringsbolaget
  • Arbetskraftsbyrån

Läs mer på webbsidorna Oppimisvaikeus.fi (information på Finska).