Vill du veta mer om läs- och skrivsvårigheter?

Nedan har vi listat olika sidor som behandlar läs- och skrivsvårigheter.

Dyslexiföreningar och andra aktörer

Tjänster, hjälpmedel och bakgrundsinformation

Tjänster

 • Celia-biblioteket – Ett statligt specialbibliotek som erbjuder litteratur och information till personer med läs- och skrivsvårigheter
 • Mallar för intyg över dyslexi (på webbsidorna för projektet Opi Oppimaan (Lär dig att lära dig))
 • Lukitori (Dyslexitorget) i Sampola bibliotek i Tammerfors – Pirkanmaan erilaisten oppijoiden Lukitori (Dyslexitorget, Birkalands förening för personer som lär sig på ett annat sätt) betjänar personer som lär sig på ett annat sätt och lärare i Tammerfors, bl.a. jour en gång i månaden
 • Turun Yliopiston Oppimistutkimuksen keskus – En tvärvetenskaplig forsknings- och fortutbildningsenhet som koncentrerar sig på inlärning och utbildning samt fungerar somklinik för kunder med inlärningssvårigheter och deras familjer
 • Lärum – Jobbar med stimulerande inlärning och kommunikation främst för personer med behov av stöd.
 • Speres – Planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland. Målgruppen är barn i förskoleåldern, elever i grundläggande utbildning och i andra stadiets utbildning.
 • Folkhälsans Resurscenter – Erbjuder service för personer med behov av kommunikativt stöd, specialpedagogiskt stöd eller datorstöd.
 • Vasa Specialpedagogiska Center – Erbjuder specialpedagogiska utredningar på individ och gruppnivå med betoning på läsning och skrivning. Vid behov kan psykolog konsulteras för vidare utredning.
 • Kjell Staffans hemsida – Om läs- och skrivinlärning
 • Contextia – Erbjuder medicinsk utredning, habilitering och vård för personer i alla åldrar som har neurologiska och/eller psykiatriska symptom eller diagnoser. Vi Läkarcentral och terapicenter i Helsingfors och terapicenter i Åbo.

Hjälpmedel, övningsprogram, läromedel

 • Comp Aid Oy – Datatekniska tjänster för olika behov i olika livsskeden (information på Finska)
 • Early Learning – Material för specialundervisning, övning, testning och stimulans
 • Förbundet för all inlärning producerar transparanger och linjaler för dyslektiker
 • Mikrolinna – Undervisningsprogram för hem och läroanstalter
 • Datero – Datacenter för specialgrupper
 • Opperi – Publicerar undervisningsmaterial och ordnar utbildning för matematiklärare
 • Luki-Luukas – En interaktiv övningswebbplats för personer med speciella läs- och skrivsvårigheter (edu.fi)
 • Andra aktörer som erbjuder hjälpmedel finns på webbplatsen för Förbundet för all inlärning

Bakgrundsinformation

 • KL Support Oy – Målsättningen med Supports verksamhet är att utveckla och leverera apparater som hjälper användarna att kommunicera med sin omgivning. Service även på svenska.
 • LukiMat – Webbtjänst som erbjuder information om inlärningsberedskapen hos barn i förskola och nybörjarundervisning.
 • Niilo Mäki Instituts dyslexicenter – Stort utbud av vetenskaplig bakgrundsinformation om läs- och skrivsvårigheter
 • Webbplatsen för projektet Opi oppimaan (Lär dig att lära dig) – Information om inlärningssvårigheter hos vuxna
 • Opintoluotsi – Information om stödformer för inlärningssvårigheter (gymnasium, yrkesskola, yrkeshögskola och universitet)
 • Osaava ohjaus (kompetent handledning) – Målet med projektet är att skapa en multiprofessionell mall för samarbete och kompetensväxling för att känna igen vuxna som hotas av utslagning. Dessutom erbjuder projektet utbildning för experter.
 • Läsrådgivning – Projektet som genomfördes 2005–2008 erbjöd information, handledning, stöd och råd för vuxna, ungdomar och experter vid inlärningsproblem
 • Kod-Knäckarna är en förening för föräldrar till barn med läs- och skriv-svårigheter i Sverige. Deras webbsidor har mycket information om dyslexi på svenska.

Artiklar, publikationer och bloggar

Lagar och anvisningar