Mistä apua lukivaikeuteen?

Lukivaikeus ei johdu tyhmyydestä tai laiskuudesta. Kun löytää oman tapansa omaksua tietoa ja hyödyntää tekstiä, opiskelu ja koko elämä voivat helpottua huomattavasti.

Apukeinot ja -välineet

Lukivaikeuden kanssa voi pärjätä hyödyntämällä erilaisia apukeinoja ja -välineitä. Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi nauhurit ja tallentimet, tietokoneohjelmat ja -sovellukset, kamerat tai äänikirjat.

Lue aiheesta lisää Apuvälineitä-sivulta.

Tunnistaminen

Lukivaikeuksiin liittyviä tutkimuksia tekevät useat eri alojen ammattilaiset, kuten erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit ja neuropsykologit.

Lue aiheesta lisää Tunnistaminen-sivulta.

Kuntoutus

Kuntoutuksen tavoite on vahvistaa yksilön omia selviytymiskeinoja ja edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia muiden kanssa. Suomessa kuntoutus on hajautunut monen eri toimijan vastuulle. Erityisopetuksen on katsottu vastaavan paljolti oppimisvaikeuksiin liittyvästä tuen ja kuntoutuksen tarpeesta perusopetuksessa ja toisella asteella. Sen sijaan aikuisten kehitykselliset luki- ja muut oppimisvaikeudet yksinään oikeuttavat harvoin yhteiskunnan tarjoamaan kuntoutukseen.

Neuvoja kuntoutusvaihtoehdoista

Neuvoja ja ohjeita kuntoutusvaihtoehdoista ja kuntoutuksen hakemisesta saa muun muassa näistä paikoista:

  • Terveyskeskuksesta
  • Kelan toimistosta
  • Työterveyshuollosta
  • Omalta työeläkevakuuttajalta
  • Työvoimatoimistosta

Lue aiheesta lisää Oppimisvaikeus.fi-sivuilta