• Skapa en atmosfär där det är möjligt att berätta om svårigheter och få stöd
  • Använd ett klart och tydligt språk och tala om en sak i taget
  • Ersätt främmande ord med vanliga ord eller förklara vad orden betyder
  • Berätta de viktigaste sakerna redan i början, och gör vid behov också ett sammandrag
  • Använd en luftig layout för skriven text och välj ett lättläst typsnitt, t.ex. Arial 12
  • Ge alternativ när eleverna ska arbeta skriftligt, göra uppgifter eller fylla i blanketter
  • Reservera ett lugnt rum för diskussion
  • Ge instruktioner på ett sådant sätt som lämpar sig för eleven (skriftligt, muntligt eller genom att visa)
  • Hitta på alternativa sätt att göra uppgifter eller läsa läxor (t.ex. färre skriftliga uppgifter)
  • Reservera tillräckligt med tid för skriftliga uppgifter
  • Kontrollera att eleverna får tillräckliga och grundliga instruktioner för nya uppgifter

Som källa till dessa tips har använts webbplatsen för projektet Lär dig att lära (Opi oppimaan) samt projektets publikationer om stöd och tjänster för vuxna med inlärningssvårigheter och om rehabilitering av vuxna med inlärningssvårigheter.