Välkommen till dyslexi.fi!

Verkar det ibland som om orden hamnar buller om huller, alltså huller om buller? Läser du långsamt, trevande eller hackigt och är läsningen jobbig? Känner du att du inte kommer ihåg vad du har läst?

Svårigheterna kan bero på dyslexi. Dyslexi, alltså specifika läs- och skrivsvårigheter, är ganska vanliga: ungefär 6-10 % av finländarna har svårigheter med läsning eller skrivning.

På dessa sidor hittar du information om vilka tecken som kan tyda på dyslexi, var man kan göra en dyslexiutredning och hurdana metoder och hjälpmedel det finns för att underlätta tillvaron. Här kan du också göra ett snabbtest, som preliminärt visar ifall du har tecken som kan tyda på dyslexi, samt läsa om andra dyslektikers erfarenheter.

Dyslexi har inget med intelligens eller lathet att göra!