Dyslexi är ganska vanligt

Man uppskattar att ungefär 6-10 % av de vuxna har läs- och skrivsvårigheter i någon grad. Man läser då långsamt och gör lätt fel. Studierna kan kännas arbetsdryga pga den stora mängden text som man måste läsa.

Man trodde länge att män hade mer olika slags inlärningssvårigheter än kvinnor. Nuförtiden är forskarna dock av annan åsikt om könsskillnaderna. Inlärningssvårigheterna verkar vara vanligare hos män, men en orsak har också föreslagits vara att kvinnor har underdiagnosticerats. Läs- och skrivsvårigheter som förekommer i släkten bedöms förekomma lika ofta både hos kvinnor och män.

Är dyslexi ärftlig eller inte?

Forskningar i olika länder visar att dyslexin är ärftlig i 30-70 procent av fallen. Åtminstone fyra bakomliggande genfel har hittats i undersökningar. Enligt en finländsk undersökning, ledd av professor Heikki Lyytinen, har ungefär varannan finländare med dyslexi, någon nära släkting som också har samma svårigheter.