Var kan en dyslexiutredning göras?

Läs- och skrivsvårigheter kan utredas på olika sätt.

Vid utredningar av barn och vuxna använder man olika test. I en del gymnasier och yrkesläroanstalter deltar alla första årets studerande i ett screeningtest.

Skolhälsovården hjälper barn och ungdomar i skolåldern. En klasslärare, speciallärare, skolpsykolog eller en talterapeut kan konstatera svårigheter med läsning och skrivning eller hänvisa till fortsatta undersökningar. Studerande vid högskolor kan få hjälp av studenthälsovården.

Vid de neuropsykologiska och/eller foniatriska enheterna på universitetens centralsjukhus görs dyslexidiagnoser.

Förbundet för all inlärning (Erilaisten oppijoiden liitto) hjälper personer i alla åldrar och i alla livssituationer. Förbundet har aktiva lokalföreningar runtom i landet. Den största av dem är HERO, (Helsingin seudun erilaiset oppijat, informatio på Finska), som har en svenskspråkig avdelning HEROSAK. Föreningen ordnar dyslexikartläggningar som ger en bild av svårigheterna. På basen av den kan vissa åtgärder rekommenderas. Intyget som man får vid kartläggningen är inte ett officiellt dyslexi-intyg.

Läs mera om att ställa en dyslexidiagnos och gör ett snabbtest.