Dyslexi, alltså specifika läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi är en specifik svårighet i läsning och skrivning som främst handlar om problem med fonologin. Det vanligaste draget är svårigheten att gestalta och behandla information i ljudsystemet. Detta tar sig uttryck bl.a. i att man läser och skriver långsamt och lätt gör fel. Följderna kan vara svårigheter att förstå vad man läst och att man därför inte läser så mycket, vilket i sin tur kan leda till ett minskat ordförråd och minskade allmänna kunskaper.

Andra vanliga svårigheter, vid dyslexi, kan till exempel vara att snabbt hitta ord eller att uttala ord och meningar tydligt samt svårigheter med att lägga nya saker på minnet och lära sig dem.