En diagnos behövs om man behöver hjälpmedel eller då det finns behov av att underlätta studierna, exempelvis för längre svarstid i prov och för eventuella andra stödåtgärder. Att få en diagnos kan också vara en lättnad för en själv.

Undersökningens nytta är desto större ju mera den klargör de egna svårigheterna och hjälper att få stöd.

Efter utredningen har man rätt att få ett skriftligt utlåtande. Det är viktigt att man själv tar reda på om någonting blivit oklart gällande utredningen. Av utlåtandet borde det också framgå nödvändiga rekommendationer för studie- eller arbetsarrangemang.

Förutom utlåtandet lönar det sig också att begära ett s.k. intyg över dyslexi, som är ett språkligt sammandrag av inlärningssvårigheterna och rekommendationerna. Man kan ge intyget till läroanstalten eller visa det för arbetsgivaren som stöd för olika arrangemang.