Mihin lukitestiä ja -todistusta tarvitaan?

Tieto lukivaikeudesta voi olla henkilökohtainen helpotus kun lukemisvaikeuksiin löytyy syy. Lausunto todetusta vaikeudesta auttaa esimerkiksi apuvälineiden saannissa, ja sen perusteella saattaa olla mahdollista saada helpotusta opiskelussa, esimerkiksi pidempi vastausaika kokeissa.

Myös työelämässä todetun oppimisvaikeuden pohjalta voi saada erilaisia tukitoimia tai apuvälineitä. Tukikäytännöt oppilaitoksissa ja työpaikoilla ovat kuitenkin vaihtelevia ja usein niistä joutuu neuvottelemaan henkilökohtaisesti esimerkiksi oman opettajan tai esimiehen kanssa.

Lukihäiriöön liittyvän tutkimuksen jälkeen on aina syytä pyytää itselleen tutkimuksesta kirjoitettu lausunto. Kannattaa myös selvittää itselleen epäselväksi jääneet asiat. Lausunnon olisi hyvä sisältää tarpeelliset suositukset opiskelu- tai työjärjestelyistä. Tutkimus on sitä hyödyllisempi, mitä enemmän se selittää omia vaikeuksia ja auttaa tuen saamista.

Mikäli on käynyt kapea-alaisesti lukivaikeuden arvioimiseen keskittyvää tutkimusta laajemmissa tutkimuksissa, kannattaa lausunnon lisäksi pyytää ns. lukitodistus, joka on yleiskielinen tiivistelmä tutkimuksissa todetusta oppimisvaikeudesta ja suosituksista. Lukitodistuksen voi viedä oppilaitokseen tai näyttää työnantajalle järjestelyjen tueksi.