Miten lukivaikeus tunnistetaan?

Lukivaikeuksia on mahdollista selvittää eri tavoin.

Lasten ja aikuisten tutkimuksissa käytetään eri testejä. Monissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat seulontatesteihin.

Kouluikäisiä auttaa kouluterveydenhuolto. Erityisopettaja, koulupsykologi tai puheterapeutti voi todeta lukihäiriön tai ohjata jatkotutkimuksiin. Korkeakouluissa opiskelevat voivat saada apua opiskelijaterveydenhuollosta.

Yliopistollisten keskussairaaloiden neuropsykologian ja/tai foniatrian laitoksilla tehdään lukivaikeuksien diagnooseja.

Erilaisten oppijoiden liiton kautta saa tietoa lukitesteistä eri puolilla Suomea. Liitolla on ympäri maata toimivia paikallisia järjestöjä. Suurin niistä on Helsingin seudun erilaiset oppijat (Hero), joka järjestää lukiseuloja noin kerran kuussa. Lukiseulassa kartoitetaan lukivaikeuden mahdollisuutta ja siitä saa palautteen, mutta ei lukitodistusta. Heron kautta pääsee myös yksilölukitestiin.

Lue lisää tutkimuksista ja tee pikatesti. Testiin pääset aloitussivulta.