Neuvonta ja vertaistuki

Jos haluat lisää tietoa esim. lukivaikeuden tunnistamisesta ja toteamisesta, apukeinoista, virallisista lukitesteistä tai lukivaikeuksisen oikeuksista opiskelussa, voit ottaa yhteyttä verkko- tai puhelinneuvontaan. Valtakunnallisia neuvontapalveluja on ainakin seuraavilla tahoilla:

Vertaistukea voit löytää esim. Facebook-ryhmistä. Valtakunnallinen ryhmä on ainakin Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen, ja lisäksi mm. monilla paikallisilla lukijärjestöillä on omia Facebook-ryhmiä, kuten Helsingin seudun erilaisten oppijoiden ryhmä.

Neuvontaa ja vertaistukea voi saada myös ottamalla suoraan yhteyttä oman alueensa lukijärjestöön. Listan aluejärjestöistä löydät Erilaisten oppijoiden liiton sivuilta.