Apuvälineitä

Lukivaikeuden kanssa voi pärjätä ja opiskella esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia apukeinoja ja -välineitä. Koska vaikeuden ilmeneminen on yksilöllistä, vaihtelevat siihen tarvittavat apuvälineratkaisutkin. Siksi kannattaa kokeilla erilaisia välineitä ja etsiä juuri itselleen sopivimmat apukeinot.

Apuvälineet auttavat esimerkiksi seuraavissa luki- ja oppimisvaikeuksiin liittyvissä ongelmissa:

 • kirjoittamisen vaikeuksissa ja kirjoitusvirheissä
 • hitaassa lukemisessa
 • vieraiden kielten opiskelussa
 • keskittymisessä
 • laskemisessa
 • ajanhallinnassa
 • kuulon pulmissa
 • lähimuistin ongelmissa
 • motorisissa pulmissa

iPad apuvälineenä

iPadille on saatavissa paljon erilaisia lukivaikeuksisen oppijan arkea helpottavia sovelluksia. Ajantasaista tietoa ja vinkkejä löydät mm. Facebook-ryhmistä Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen, iPad opetuksessa ja iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa.

Lisää tietoa iPadin käytöstä luki- ja oppimisvaikeuksien tukena löydät myös Erilaisten oppijoiden liiton julkaisemasta oppaasta iPad apuvälineenä. Oppaan voi tilata Erilaisten oppijoiden liiton verkkosivujen kautta hintaan 5 € + toimituskulut.

Nauhurit, tallentimet ja nauhoittavat mp3-soittimet

Nauhoittavat mp3-soittimet ja muut ääntä tallentavat laitteet helpottavat muistiinpanojen tekoa. Riittävän laadukkailla tallentimilla voi äänittää esimerkiksi oppitunteja, luentoja tai kokouksia. Äänitteen avulla voi palata sisältöön ja tehdä esimerkiksi muistiinpanot myöhemmin ja opetustilanteessa keskittyä pelkästään kuunteluun.

Tietokoneohjelmat ja -sovellukset

Jo pelkästään siirtyminen kirjoittamaan tietokoneella käsinkirjoituksen sijaan voi auttaa, jos käden ja silmän yhteistyössä on ongelmia ja käsin kirjoittaminen on työlästä.

Tietokoneisiin on nykyisin tarjolla monenlaisia ohjelmia ja sovelluksia, maksullisia ja maksuttomia, joista voi olla hyötyä lukivaikeudessa.

Oikolukuohjelman avulla kirjoittamisessa sattuneet virheet on helppo löytää ja korjata. Puhesynteesi voi vielä helpottaa lisää oikeinkirjoitusta. Ennakoiva tekstinsyöttö voi myös olla hyödyllinen.

Tietokoneen harjoitusohjelmien avulla voi harjoitella esimerkiksi lukemista, oikeinkirjoitusta, matematiikkaa ja vieraita kieliä. Ne eivät kuitenkaan poista apuvälineiden tarvetta, vaan toimivat lähinnä oppimisen tukena.

Kamerat, kännykkäkamerat ja videokamerat

Hidas kirjoittaja voi tehdä myös kuvamuistiinpanoja esimerkiksi kameralla, videokameralla tai kännykkäkameralla. OCR-toiminto muuttaa kuvassa olevan tekstin puheeksi.

Mistä apuvälineitä saa?

Kunnat vastaavat kuntalaisten apuvälinepalveluiden järjestämisestä:

 • Perusopetuksen apuvälineistä vastaa opetustoimi.
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä vastaa terveydenhuolto.
 • Päivittäisten toimintojen välineistä vastaa sosiaalitoimi

Henkilöt, joilla on lukivaikeus, eivät yleensä ole oikeutettuja saamaan apuvälineitä Kelan kautta. Poikkeuksena voivat olla erityisen vaikeat ja monimuotoiset oppimisen ongelmat.

Apuvälineitä voi toki hankkia kuka tahansa omalla kustannuksellaan. Välineiden hintahaitari on laaja, mutta ilmaisia tai hyvin edullisia ovat esimerkiksi värikalvot, korvatulpat, tietokoneohjelmien mukana tulevat oikolukuohjelmat ja puhesyntetisaattorit sekä Celian äänikirjat.

Maksullisia apuvälineitä voi ostaa Erilaisten oppijoiden liitosta ja alan yrityksistä, joita on listattu Linkkejä-sivulle.

Paikallisesta lukijärjestöstä voi kysyä mahdollisuutta kokeilla opetus- ja harjoitusohjelmia ja apuvälineitä. Helsingissä on Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskus, jossa voi käydä kokeilemassa maksutta erilaisia apuvälineitä. Harjoitusohjelmia saa lainata joistakin kirjastoista.

Tekstin lähteenä on käytetty Erilaisten oppijoiden liiton julkaisua Apuvälineitä erilaisen oppijan arkeen – äänikirjasta älykynään, läppäristä lankakerään, nauhurista navigaattoriin.