Haluatko lisää tietoa lukivaikeuksista?

Alla on listattu erilaisia lukivaikeuksiin liittyviä sivuja.

Lukijärjestöjä ja muita toimijoita

Palveluita, apuvälineitä ja taustatietoa

Palveluita

 • Celia – Valtion ylläpitämä saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus Celia tarjoaa kaikenlaista kirjallisuutta äänikirjoina lukihäiriöisille henkilöille. Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen on täysin maksutonta. Oppikirjoja voi ostaa Oppari-verkkokaupasta.
 • Lukitodistuspohjat (Opi oppimaan -hankkeen kokemusten pohjalta laaditut mallit lukitodistuksista opiskelua ja työelämää ajatellen)
 • Sampolan kirjaston Lukitori, Tampere – Pirkanmaan erilaisten oppijoiden Lukitori palvelee erilaisia oppijoita sekä opettajia Tampereella, mm. päivystys kerran kuussa
 • Turun Yliopiston Oppimistutkimuksen keskus – Toimii oppimisen ja koulutuksen alaan keskittyvänä monitieteisenä tutkimus- ja jatkokoulutusyksikkönä sekä klinikkana oppimisvaikeusasiakkaille ja heidän perheilleen
 • Suomen Erityiskoulutuspalvelu – Yritys, joka tarjoaa oppimisvalmennusta, oppimisvaikeuksiin liittyvää konsultaatiota, testausta ja koulutusta oppilaitoksille, yksityisille sekä yritysten henkilöstölle

Apuvälineitä, harjoitusohjelmia, oppimateriaaleja

 • Comp Aid Oy – Tietoteknisiä palveluja erilaisiin tarpeisiin elämän eri vaiheissa
 • Early Learning – Materiaaleja erityisopetukseen, harjoittelemiseen, testaamiseen sekä virikkeeksi
 • Erilaisten oppijoiden liitto tuottaa lukikalvoja ja -viivaimia
 • Mikrolinna – Opetusohjelmia kotiin ja oppilaitoksiin
 • Datero – Erityisryhmien tietotekniikkakeskus
 • Opperi – Julkaisee opetusmateriaalia ja järjestää koulutusta matematiikkaa opettaville opettajille
 • Luki-Luukas – Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto (edu.fi)
 • Ekapeli – Ekapeli on tietokoneella pelattava oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon perusteita. 
 • Muita apuvälinetahoja Erilaisten oppijoiden liiton verkkosivuilla

Taustatietoa

 • Oppimisvaikeus.fi – Kuntoutussäätiön ylläpitämä sivusto, jossa on tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista
 • Niilo Mäki Instituutin dysleksiakeskus – Paljon tieteellistä taustatietoa lukivaikeuksista
 • Esteettömyys ja oppimisen tuki – Tietoa oppimisvaikeuksien tukimuodoista (lukio, ammatillinen koulu, ammattikorkeakoulu ja yliopisto)
 • Osaava ohjaus – Projektin tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Lisäksi projekti tarjoaa koulutusta ammattilaisille. 
 • LukiMat – Tietoa esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen ja matematiikan oppimisvalmiuksista

Artikkeleita ja julkaisuja

Lait ja ohjeet

 • Perusopetuslaki (Finlex)
 • Yhdenvertaisuuslaki (Finlex) – Vuonna 2014 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain perusteella koulutuksen järjestäjän tai työnantajan tulisi ryhtyä kohtuullisiin toimiin työntekijän selviytymiseksi. Asianmukaisten järjestelyjen katsottaisiin pitävän sisällään työolot ja työn organisoinnin, työaikajärjestelyt, työmenetelmät, apuvälineet sekä koulutuksen ja työtä koskevan opastuksen järjestämisen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.
 • Luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (6 §, Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta)