Lukivaikeuden seula- ja yksilötutkimus

Lyhyempi kartoitus lukivaikeuden paljastamiseksi voi riittää silloin, kun ongelmia ilmenee kapea-alaisesti lähinnä lukemisen ja kirjoittamisen alueella. Erityisopettajilla ja psykologeilla on tähän tarkoitukseen käytössään peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla normitetut Niilo Mäki Instituutin seula- ja yksilötestit. Näiden testien avulla kartoitetaan lukunopeutta, teknistä lukemista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista oikeinkirjoituksen, nopeuden ja tuottavan kirjoittamisen näkökulmista.

Lukivaikeuksien seulontamenetelmä sopii myös ryhmämuotoiseen käyttöön, mutta sen pohjalta ei yksistään voida todeta lukivaikeutta. Seulontamenetelmää voivat käyttää muutkin sen käyttöön perehtyneet henkilöt kuin psykologit tai erityisopettajat.

Lukemisen ja kirjoittamisen yksilötestistö puolestaan on suunniteltu pelkästään yksilötutkimuksia varten ja sen käyttäjällä tulee olla esimerkiksi erityisopettajan tai psykologin koulutus.

Seulontamenetelmän ja yksilötestin pohjalta on mahdollisuus saada lausunto lukivaikeudesta. Lausuntoa tai ns. lukitodistusta voi tarvita esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia, pääsykokeita, tuen saantia jne. varten.

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologinen tutkimus on perusteltua tehdä silloin, kun ongelmat ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta laajempia ja ilmenevät häiritsevinä myös muistin, keskittymisen tai esimerkiksi näönvaraisen hahmottamisen alueella. Laaja tutkimus on paikallaan myös silloin, kun lyhyempien testien tulokset eivät anna riittävää selitystä koetuille ongelmille esimerkiksi opinnoissa tai tietyissä työtehtävissä.

Yksityisiä neuropsykologisia palveluja on tarjolla eri puolilla maata. Neuropsykologien yhteystietoja löydät Suomen Psykologiliiton sivuilta.

Tutkimus on mahdollista saada julkisen terveydenhuollon kautta lääkärin lähetteellä. Jos asiakas maksaa tutkimuksensa itse, tarvitaan Kelan korvausta varten lähettävän lääkärin lähete. Ilman lähetettä asiakas maksaa kaikki kulut itse. Myös vakuutusyhtiöt tai työterveyshuolto saattavat korvata neuropsykologisesta tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.

Työvoimatoimistojen ammatinvalintapsykologit voivat tarvittaessa lähettää asiakkaitaan neuropsykologisiin tutkimuksiin, jos oppimisvaikeuksien selvittäminen on tarpeen ammatinvalinnan ja opiskelumahdollisuuksien kannalta.

Neuropsykologeja on maassamme vähän, joten neuropsykologisiin tutkimuksiin on yleensä pitkät jonot. Monilla paikkakunnilla tutkimukset eivät onnistu lainkaan.

Psykologien lisäksi myös puheterapeutit ja erityisopettajat tekevät lukivaikeuteen liittyviä tutkimuksia sekä antavat kuntoutusta. Puheterapeutit ja erityisopettajat arvioivat lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja niihin liittyviä vaikeuksia. Erityisopettajan tekemää tutkimusta kutsutaan usein lukitestiksi.