Lukivaikeuden määritelmä

On arvioitu, että noin 6–10 prosentilla aikuisista on jonkinasteisia lukemisen ja kirjoittamisen hankaluuksia. Lukeminen voi olla hidasta ja virheitä syntyy helposti. Opinnot tuntuvat työläiltä, jos niihin liittyy paljon luettavaa, eikä kirjallisuuden lukeminen muutenkaan välttämättä kiinnosta. Erilaisten oppimisvaikeuksien kohdalla ajateltiin pitkään, että niitä esiintyisi miehillä naisia useammin. Nykyisin tutkijat ovat kuitenkin eri mieltä oppimisvaikeuksien sukupuolieroista. Oppimisvaikeudet näyttäisivät olevan miehillä yleisempiä, mutta yhdeksi syyksi on esitetty myös naisten alidiagnosointia. Suvuittain esiintyvää lukihäiriötä arvioidaan esiintyvän yhtä paljon sekä naisilla että miehillä.

Perinnöllistä vai ei?

Lukivaikeuden arvioidaan eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan periytyvän 30–70 prosentissa tapauksista, ja lukemiseen liittyvät vaikeudet ilmenevät usein suvuittain. Ilmiön taustalla olevia lukivaikeusgeenejä on löydetty jo useita, muun muassa professori Juha Kereen johtamissa tutkimuksissa. Professori Heikki Lyytisen johtaman tutkimuksen mukaan noin joka toisella henkilöllä, jolla on vakava lukivaikeus, on lukivaikeuksinen lähisukulainen.