Snabbtestresultat

0 / 0

Inte dyslexi

Anledning att misstänka dyslexi

Du svarat 0 Ja och 0 Nej

Du svarade JA på mindre än hälften av frågorna, det är alltså osannolikt att du har dyslexi. Läs mer on dyslexi.

Det här testet är riktgivande och dess syfte är att göra det lättare att känna igen läs- och skrivsvårigheter.

Att konstatera dyslexi

Om testet ger anledning att misstänka dyslexi eller inlärningssvårigheter, lönar det sig att kontakta hälsovården eller exempelvis en speciallärare eller en psykolog vid skolan för fortsatta undersökningar. Man kan också kontakta intresseorganisationer såsom Förbundet för personer som lär sig på annat sätt (Erilaisten oppijoiden liitto). Utgående från undersökningar kan dyslexi konstateras av en speciallärare, en talterapeut, en psykolog eller en neuropsykolog. Utgående från undersökningar kan också en läkare fastställa en diagnos över läs- och skrivsvårigheter.

Testets bakgrund

Listan grundar sig på British Dyslexia Associations kontrollista avsedd för vuxna. Frågorna har bearbetats utgående från erfarenheterna av Rehabiliteringsstiftelsens projekt Opi oppimaan (Lär dig att lära).

Gör testet igen

Skrivning

0 / 0

Inlärning

0 / 0

Minne

0 / 0

0 / 0