Frågan #6

2
https://www.lukihairio.fi/sv/testin-tulos/

Steg 1 av 22

  • Läser du långsamt?
    lukeminen